جهت همکاری با شرکت ابتدا فرم زیر را بطور کامل تکمیل نمایید. پس از بررسی اولیه کارشناسان مربوطه در صورت تایید شما، در اسرع برای مصاحبه حضوری تماس گرفته خواهد شد. ( خواهشمند است از تماس های مکرر و غیر ضروری در بحث همکاری اجتناب فرمایید)

پیش از پر کردن فرم به شرایط زیر دقت فرمایید:

  • ارائه کارت پایان خدمت برای آقایان الزامی می باشد.
  • حداقل دارا بودن 2 سال سابقه مرتبط با موقعیت کاری مورد نظر الزامی می باشد.
  • ارائه رضایت نامه (حسن انجام کار) از محل کار قبلی الزامی می باشد.