نیروگاه های خورشیدی متصل به شبکه (On Grid)

شرکت سپید قو مهرآور دارای مجوز احداث و راه اندازی نیروگاه های فتوولتائیک On Grid از وزارت نیرو بوده و نیروگاه های متعددی در نقاط مختلف کشور راه اندازی نموده است. تیم نیروگاهی این شرکت دارای تخصص و تجربه فراوان در این زمینه بوده و تمامی مراحل طراحی، نصب و راه اندازی را طبق استاندارد های داخلی و بین المللی اجرا می نماید.