حمام خورشیدی

طراحی و اجرای حمام های خورشیدی در مناطق مختلف بدون نیاز به گاز، برق و دیگر انرژی های فسیلی از دیگر فعالیت های شرکت سپید قو مهرآور می باشد. راندمان و بهره وری بالا از مزیت های این حمام می باشد.