گلخانه خورشیدی

مشکل تامین دمای مطلئب گلخانه ها یکی از بزرگترین معضلات این سیستم ها می باشد. افزایش هزینه انرژی نیز باعث افزایش قیمت تمام شده محصول میگردد. شرکت سپید قو مهرآور مشکلات این صنعت را با استفاده از انرژی رایگان خورشیدی برطرف می نماید.